Sociaal zekerheidsrecht & Bijstandsrecht

de diensten van compri advocatuur

Hoger beroep schuldsanering; de diensten van compri advocatenSociaal zekerheidsrecht speelt met name bij arbeidsongeschiktheid ( Burgerlijke Wetboek, ZW, WIA, WAO ) en bij werkloosheid ( o.a. WW ). Het is een nogal onoverzichtelijk terrein waarin U wel enige hulp kunt gebruiken. Advies van een advocaat is dan raadzaam.

Mocht U geen recht hebben op een uitkering uit een van deze wetten en mocht U anderszins geen inkomen hebben of vermogen dan heeft U recht op bijstand. Als U aan alle voorwaarden voldoet, krijgt U een uitkering krachtens de WWB.

Het kan ook zijn dat de gemeente of het UWV uitkering van U terugvordert bv omdat U onterecht uitkering heeft gekregen .
Tevens kan de gemeente geld van U eisen omdat bv Uw ex een bijstandsuitkering heeft aangevraagd en U zou kunnen bijdragen in haar of zijn kosten van levensonderhoud.
De gemeente verhaalt voor dat gedeelte op U indien U niet middels alimentatie in de kosten bijdraagt. De betreffende berekening moet dan wel een juiste zijn.

In alle voormelde gevallen kan bezwaar en daarna zo nodig beroep ingesteld worden. Uiteraard kan een advocaat dan veel voor U betekenen.