Strafrecht

de diensten van compri advocatuur

Strafrecht; de diensten van compri advocaten Als U een dagvaarding ontvangt, bent u uitgenodigd om bij een strafrechter te verschijnen. Dat kan de politierechter zijn, of de meervoudige kamer of het Gerechtshof.

Het is ook mogelijk dat U een brief krijgt van het Openbaar Ministerie ( O.M. of C.V.O.M. ) om op een zitting te verschijnen bij een Officier van Justitie ( een OvJ zitting ).
Ook kan de OvJ U een strafbeschikking sturen. De OvJ heeft dan dus al een beslissing genomen. U kunt daarvan dan in verzet. Let wel: dat moet binnen 14 dagen na ontvangst van de beschikking. Het gevolg daarvan is dat U Uw zaak kunt bepleiten bij de politierechter.

In alle voormelde gevallen is het raadzaam een advocaat in de arm te nemen. Deze kan het dossier opvragen en met U bespreken. U krijgt dan advies en verneemt bovendien of het zinvol is dat een raadsman Uw belangen behartigt bij de rechter of officier.

CBR zaken zijn bijzonder vervelend, deze spelen naast de strafzaak. De politie meldt in voorkomende gevallen aan het CBR dat U gereden heeft onder invloed van drugs en/of alcohol. Het CBR kan dan afhankelijk van de ernst van het vergrijp besluiten tot een Cursus, het Alcoholslotprogramma ( ASP ) of tot ongeldigheid van het rijbewijs. Van alle besluiten van het CBR kan men in bezwaar, beroep bij de rechtbank en in hoger beroep bij de Raad van State. Ook en met name in deze zaken is het raadzaam een advocaat te raadplegen.