Klachten & Geschillen

de dienstverlening van compri advocatuur

Wanneer u niet tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over onze declaratie verzoeken wij u deze bezwaren allereerst voor te leggen aan de betreffende advocaat.  Wij nodigen u dan uit om uw klacht mondeling toe te lichten.

Samen proberen we dan zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Mocht ons overleg in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur

 

Dat kan echter pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Ook wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van een klacht schriftelijk heeft gereageerd, kunt u bij de commissie terecht.

 

Geschillencommissie

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. U kunt een klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

 

De commissie doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of een bindend adviesten behoeve van particuliere cliënten. De commissie is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie.

 

Meer gedetailleerde informatie over de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur kunt u via ons kantoor aanvragen. Dit kan ook bij de Nederlandse Orde van Advocaten.