Verzekering
Als u voor de kosten van rechtsbijstand bent verzekerd moet u voordat we onze werkzaamheden beginnen de verzekeraar op de hoogte stellen.

Indien uw verzekeraar de claim niet toestaat bent u namelijk het honorarium verschuldigd op basis van het basisuurtarief

Tarieven

Kostenopgave en -verantwoording

Tarieven; Kostenopgave en -verantwoordingAlle afspraken die u maakt met Compri advocatuur over kosten, worden schriftelijk bevestigd direct na de eerste afspraak.

Als de kosten zich op voorhand niet precies laten begroten wordt een globale indicatie afgegeven van de te verwachten kosten, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

 

Over de wijze van betaling kunnen afzonderlijke afspraken worden gemaakt. Ook deze worden schriftelijk door Compri advocatuur bevestigd, direct na de eerste afspraak.

 

Uurtarieven advocaten

Voor het geval geen aanspraak wordt gemaakt op gesubsidieerde rechtsbijstand (zie hieronder) worden de opdrachten doorberekend op basis van een uurtarief. Dit uurtarief is afhankelijk van de gevraagde expertise en het financiƫle belang van de zaak. Hieronder een overzicht van de basis-uurtarieven:

Gesubsidieerde rechtsbijstand

In alle situaties waarin het bruto inkomen van cliƫnten beperkt is, wijzen wij op de mogelijkheid om aanspraak te maken op door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand. Die aanspraak kan worden gemaakt indien het inkomen en vermogen beneden bepaalde normbedragen blijft. De bijbehorende normbedragen kunt u uitrekenen met de Rekenhulp gefinancierde rechtsbijstand

Onder bepaalde voorwaarden kan de eigen bijdrage als bijzondere bijstand aan U vergoed worden.